روش توزیع سود سهام عدالت –


طبق گزارشات بورس درخشان، محمدرضا جودکی گفت: متأسفانه شورای عالی بورس ، وظیفه جمع آوری و توزیع سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده گرفته و در اختیار یک شرکت خصوصی به نام سپرده گذاری مرکزی قرار داده است و این وظیفه به طور غیرقانونی به عهده شرکت سپرده گذاری “

وی افزود: وظیفه ذاتی شرکت های سرمایه گذاری استانی دریافت سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر و پرداخت سود سهامداران با تعیین میزان سود هر سهم است.

به گفته وی ، امسال در دور دوم توزیع سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 98 ، سودهای حاصله در شرکت های مپنا و مخابرات به صورت غیرقانونی بین سهامداران دادگستری توزیع نشد.

کارشناس سهام عدالت گفت: لطفاً مردم ، با توجه به اینکه سهام عدالت سبد ارزشمندی دارند ، لطفا این سهام را نفروشید و از درآمد آنها استفاده کنید.

جودکی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های سرمایه گذاری استانهای تهران و البرز جدا شده اند و چه زمانی وارد بورس می شوند ، گفت: هنوز مشخص نیست چه زمانی وارد بورس می شوند ، نیاز به تایید سازمان بورس دارد. در مجمع سرمایه گذاری اخیر استان تهران ، روند افزایش سرمایه این شرکت باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد. مجمع را برگزار کردیم و منتظر تایید سازمان بورس هستیم که پس از افزایش سرمایه با گذراندن مراحل قانونی ، امکان پذیرش شرکت سرمایه گذاری استان تهران و درج نماد در هیئت مدیره وجود دارد. تبادل وجود دارد.

به گفته وی ، در استان تهران حدود یک میلیون و 850 هزار نفر روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردند که سهامداران شرکت سرمایه گذاری استان تهران خواهند بود.

کارشناس سهام عدالت در خصوص تشکیل شرکت سرمایه گذاری البرز گفت: طبق ماده 35 قانون اجرایی ، ماده 44 و بند 1 اعلامیه رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت ، شرکت های سرمایه گذاری استان باید متشکل از تعاونی سهام عدالت و طبق قانون ، شرکت سرمایه گذاری البرز باید از تعاونی های سهام عدالت استان تشکیل شود.

به گفته جودکی ، مقامات مربوطه هنوز با این موضوع موافقت نکرده و می گویند برای تشکیل شرکت سرمایه گذاری در استان البرز باید افراد دیگری حضور داشته باشند و نیازی به تشکیل تعاونی های شهری نیست. کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است و باید در مجلس تصویب شود.

به گفته وی ، با توجه به اینکه یک میلیون و 80 هزار دارنده کارت سهام عدالت در دولت گذشته از سهام عدالت جان سالم به در برده اند ، امیدواریم در دولت جدید سهام جدیدی به این افراد و همچنین بازماندگان مشمول عدالت اختصاص یابد. سهام

همچنین اکبر حیدری ، سخنگوی مرکز سهام عدالت به خبرنگار فارس گفت: دولت جدید باید سهام جدیدی را به بازماندگان سهامداران عدالت اختصاص دهد.

وی افزود: توصیه ما این است که مردم سهام عدالت و سیاست آزادسازی سهام عدالت را با تأکید بر حفظ سهام در عدالت و افزایش ثروت مردم برای ایجاد عدالت در دارایی های خانوارهای کم درآمد حفظ کنند. راهی برای فروش سهام عدالت. ” توصیه نمیشود.

منبع: فارس

https://aparna.ir/
aparna.ir
www.aparna.ir