واکسیناسیون صنایع قطعه سازی در کشور با هماهنگی سایپا از امروز / واکسن قطعه سازان به سهمیه استانها اضافه می شود / برنامه واکسیناسیون قطعه سازان در تهران به انجمن ها ابلاغ می شود –


آغاز واکسیناسیون صنایع قطعه سازی کشور با هماهنگی سایپا از امروز / واکسن قطعه سازان به سهمیه استان ها اضافه می شود / برنامه واکسیناسیون قطعه سازان در تهران به انجمن ها ابلاغ می شود

به گزارش به نقل از سایپانیوز ، حمیدرضا بهروان ادامه داد: پس از امضای این تفاهم نامه ، گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی چهار انجمن صنایع قطعه سازی همگن ، انجمن قطعه سازان ، انجمن خودروسازان و انجمن شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از -فروش خدمات به خودروسازان “اطلاعات و آمار اعضای این شرکت ها را جمع آوری و به وزارت بهداشت ارسال کرد.

بهروان با بیان اینکه اطلاعات شرکت های فعال در صنعت خودرو به صورت جداگانه در استان های مختلف کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است ، افزود: با هماهنگی و پیگیری گروه خودروسازی سایپا ، واکسیناسیون شرکت های فعال در تهران و استانهای البرز از امروز شرکتهای قطعات راه اندازی می شوند.

وی بیان کرد: لیست صنایع خودروسازی و قطعه سازی مستقر در استان های کشور نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و این وزارتخانه واکسن های مورد نیاز برای واکسیناسیون این شرکت ها را به سهمیه هر استان اضافه می کند.

بهروان با بیان اینکه واکسیناسیون همه کارکنان و کارگران صنعت خودرو و قطعات در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد ، ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی هر استان سهمیه صنعت خودرو و قطعات و هماهنگی لازم برای واکسیناسیون کارکنان را دریافت می کنند. و کارگران این شرکتها از طریق مراکز تزریق واکسن انجام خواهند شد.

معاون منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: برنامه واکسیناسیون صنایع خودروسازی و قطعه سازی استانهای تهران و البرز در حال تهیه است و تا پایان هفته برای اطلاع رسانی و ارسال به انجمن های مربوطه ارسال می شود. هماهنگی لازم

https://aparna.ir/
aparna.ir
www.aparna.ir